top of page
Adsız tasarım (2)_edited.jpg

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar

Obsesyonlar (takıntı) istenmeyen ve engellenemeyen

düşünce ve dürtülerdir. Obsesyonların yarattığı kaygıyla başa çıkabilmek için geliştirilen davranış ve düşünme kalıplarına kompulsiyon (zorlantı) denilmektedir.

Yaygın görülen obsesyonlar arasında bulaşma, birine zarar verme obsesyonları ile cinsel ve dini içerikli obsesyonlar; kompulsiyonlar arasında ise temizlik, simetri, sayma ve biriktirme kompulsiyonları bulunmaktadır.

bottom of page