top of page

Kaygı Bozuklukları

Kaygı, geleceğe yönelik tehdit algısına yönelik endişelerin neden olduğu olumsuz duygudur. Kaygı duygusu kontrol edilemediğinde, tehdit olmayan veya olma olasılığının abartıldığı durumlarda ortaya çıktığında, ve bunlar sonucunda kişinin hayatını olumsuz etkilediğinde artık bir duygudurum bozukluğundan söz edilebilir. 

Adsız tasarım (1)_edited_edited.jpg

Ayrılma Kaygısı Bozukluğu

Kişinin bağlandığı insanlardan ayrılmakla ilgili aşırı düzeyde kaygı duymasıdır. Bu kişilerin kendisini terk edeceği, öleceği veya başına kötü bir şey geleceğini düşünür ve bu yüzden yüksek düzeyde kaygı duyar, bu yüzden gün içerisinde bu kişilerden mümkün olduğunca ayrılmak istemez veya ayrıldığında kaygısında belirgin düzeyde artış yaşanır.

Sosyal Kaygı Bozukluğu

Kişinin başkaları tarafından performans değerlendirmesine maruz kalabileceği ortamlarda belirgin düzeyde kaygı duyar. Sosyal ortamlarda veya topluluk önünde bir eylem yapması gerektiğinde kişi aşırı düzeyde kaygılanır, ayrıca başkalarının kaygılandığını anlama ihtimali de onu endişelendirir. Bu yüzden kişi değerlendirilebileceği sosyal ortamlardan ve topluluklardan mümkün olduğunca kaçınır, ve bu durum hayatını olumsuz etkiler.

Panik Bozukluk

En önemli belirtileri "panik atak" ve "panik atak geçirme kaygısı" olan kaygı bozukluğudur. Panik atak belirtileri arasında çarpıntı, terleme, göğüs ağrısı, boğulma hissi, baş dönmesi, uyuşmalar, gerçekdışılık ve kendine yabancılaşma, çıldırma ve ölüm korkuları bulunmaktadır. Panik atak geçirme kaygısı olan kişi panik atak geçirme ihtimali olan durumlardan kaçınmaya başlar.

Hastalık Kaygısı Bozukluğu

Sürekli olarak hasta olduğunu veya olacağını düşünme kaygısıdır. Kişinin hasta olduğuna veya olacağına ilişkin bedensel belirtileri ya hiç yoktur ya da önemsenmeyecek kadar azdır. Bu yüzden kişi abartılı şekilde sağlığını korumaya ve sürekli kontrol altında tutmaya çalışır.

Yaygın Kaygı Bozukluğu

Yukarıda sayılan durumların aksine bu bozukluğa sahip bireyler belirli durumlarda değil; iş, okul, ilişkiler, toplu taşıma ve sağlık gibi birçok durum karşısında kaygılanır. Kişide gün içerisinde sürekli yüksek düzey kaygı yaşama ile ilişkili çabuk yorulma, odaklanamama, kolay kızma, kas gerginliği ve uyku bozukluğu gibi belirtiler de görülebilmektedir.

Özgül Fobiler

Uçağa binme, iğne yapılması, yükseklik ve hayvanlar gibi bir nesne veya durum karşısında yüksek düzeyde korku/kaygı hissetme bozukluğudur. Yüksek düzeyde korkuya neden nesne ve durumdan kişi mümkün olduğunca kaçınır.

bottom of page