top of page

Yeme Bozuklukları

Kişinin yemek yeme ile ilişkili duygu, düşünce ve davranışlarında gözle görülür biçimde ve hayatını olumsuz etkileyecek düzeyde problemler görülmesidir. Bu durumdan kişinin psikolojik ve fizyolojik sağlığı zarar görür. Bu bozukluklardan klinik ortamda en sık görülen dört bozukluk aşağıda listelenmiştir.

 

Bunlar haricinde görülen diğer yeme bozuklukları sırasıyla; Pika (besin olmayan nesneleri yeme), Geri Çıkarma/Geviş Getirme Bozukluğu (yediği yiyeceği sık sık geri çıkarma), ve Kaçıngan/Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu (belirli nedenlerden ötürü yemek yemekten kaçınma ve bunun sonucunda gözle görülür şekilde kilo kaybı) şeklindedir.

Anoreksiya Nervoza

Bu bozukluğa sahip bireyde aşırı düzeyde kilo alma kaygısı bulunur, bu yüzden kişi yiyecek alımını aşırı düzeyde kısıtlayarak kilo alımını durdurmaya ve daha da zayıflamaya uğraşır. Kişinin beden algısında büyük ölçüde bozulma söz konusudur, hastalık derecesinde zayıf olduklarını kabul etmezler.

Bu davranışlar aşırı düzeyde zayıflığa neden olmanın yanında sayısız sağlık sorununu beraberinde getirir.

man_edited.jpg
binge eating_edited.jpg

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

Tıkınırcasına yeme atakları ile karakterize yeme bozukluğudur. Yeme atakları kişinin "çoğu kişinin yiyebileceğinden daha fazla miktarda yiyeceği daha kısa sürede, kontrolsüzce yemesidir." Kişi bu dürtüsünü kontrol edemez ve tok hissetse bile yemeye devam eder. Sonrasında yoğun şekilde suçluluk, kendinden nefret etme gibi duygular hisseder.

Bulimia Nervoza

Tıkınırcasına yeme bozukluğu belirtilerinin "telafi davranışları" eklenmiş halidir. Kişi yeme ataklarından sonra kendini kusturma, aşırı düzeyde spor yapma, laksatif ilaçlar kullanma, yemek yemeyi kısıtlama gibi yeme ataklarını telafi edeceğini düşündükleri davranışları sergilerler.

bulimia_edited.jpg
orthorexia_edited.jpg

Ortoreksiya Nervoza

Son yıllarda görülme sıklığı artan bir belirtiler kümesidir, kısaca "doğru, sağlıklı ve temiz yiyeceklerle beslenme takıntısı ve bu takıntıyla ilişkili davranışlar" şeklinde tanımlanabilir. 

Kişi birtakım yiyeceklerin hasta edeceğine vs. inanarak o yiyeceklerden kaçınır ve bu durum kişinin hayatını olumsuz etkiler. Bunun yanında bu bozukluğun diğer yeme bozukluklarına zemin hazırlama ihtimali fazladır.

bottom of page