top of page
Adsız tasarım (1)_edited.jpg

Kişilik Bozuklukları

Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin şekilde sapan düşünce ve davranışları olduğunda, bu durum kişi ve/veya etrafındakiler için sıkıntı kaynağı olduğunda, kişinin günlük hayat rutini ve işlevselliği olumsuz etkilendiğinde, ve bu durum kişinin ergenlik döneminden itibaren hayatı boyunca görüldüğünde kişilik bozukluğunun varlığından söz edilebilir.

 

Kişilik bozuklukları ortak özelliklere göre üç kümeye ayrılmaktadır; A kümesi kişilik bozuklukları "tuhaf ve sıra dışı", B kümesi kişilik bozuklukları "dramatik ve duygusal/dürtüsel", C kümesi kişilik bozuklukları ise "kaygılı ve korkulu" duygulanım, düşünce ve davranış örüntülerinden oluşmaktadır.

na_edited.jpg

A Kümesi Kişilik Bozuklukları

Paranoid Kişilik Bozukluğu: yeterli kanıt olmadan başkalarının kendisine zarar vereceğine inanır

Şizoid Kişilik Bozukluğu: herhangi bir toplum  ve yakın ilişkiler içerisinde bulunmak istemez

Şizotipal Kişilik Bozukluğu: yakın ilişkilerde bulunmamasının yanı sıra toplumsal normlardan sapan düşünce ve davranış örüntüleri, ve anormal algılama ve duygulanım görülür

Adsız tasarım (2)_edited.jpg

B Kümesi Kişilik Bozuklukları

Antisosyal Kişilik Bozukluğu: dürtüsellik, suça karışma, empati kuramama, başkalarına kötü davranma, yalan söyleme ve manipüle etme gibi başkalarının ve kendisinin güvenliğini önemsemeyici davranışlar bulunur

Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu: terk edilme korkusu, duyguları uçlarda yaşama, kimlik karmaşası, dürtüsellik, intihar davranış ve düşünceleri, boşluk duygusu ve yoğun öfke patlamaları sıklıkla görülür

Histrionik Kişilik Bozukluğu: ilgi odağı olmadıklarında rahatsız olur, bu yüzden sürekli cinsel yöntemlerle vs. uygunsuz şekilde ilgi çekmeye çalışır, ve ilişkileri ve duyguları yüzeyseldir

Narsistik Kişilik Bozukluğu: kendi başarı ve yeteneklerini abartır, diğerlerini kendinden aşağı görür, bu yüzden başkalarına kötü davranabilir ve kendi çıkarı için başkalarını kullanabilir

group c_edited.jpg

C Kümesi Kişilik Bozuklukları

Çekingen Kişilik Bozukluğu: eleştirilme, onaylanmama ve dışlanma korkuları bulunur, değersizlik algısı yüksektir; bu yüzden sosyal ortamlardan ve yakın ilişkilerden kaçınma eğilimindedir

Bağımlı Kişilik Bozukluğu: hayatını sürdürmede çoğunlukla başkalarına bağımlıdır, bu yüzden başkalarıyla ters düşmekten ve onların desteğini kaybetmekten korkar

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu: hayat işlevselliğini bozacak ölçüde ayrıntı ve kurallarda boğulur, belirli kuralların dışına asla çıkmaz, mükemmeliyetçi ve işkolik olma eğilimindedir, para harcama ve eşya atma konusunda çok katıdır

bottom of page